Intervju med Torkel Jansson

Namn: Torkel Jansson

Ålder: 118 terminer

Yrke: Professor i historia

Familj: Hustru Grete Solberg, de nu utflugna barnen Karin och Nils (alias "Kung Henry")

Aktiv på GH: 1966-1974

Ämbeten på GH: Vardagsvärd, internationell sekreterare (Internationella
konventets ordf. i slutet av 1960-talet)

Fritidsintressen: Vad man kan göra av livet på landet hemma i Norrland och i Norge

Dold talang: Har ännu inte upptäckt någon

 

Varifrån kommer du?
Ramsjö, den allra nordligaste socknen i Hälsingland och därmed det gamla ärkestiftet, där följaktligen översteprästen håller till.

Varför valde du G-H som nation?
Man "valde" inte i nutida mening för 40 år sedan, utan man följde traditionen.

Vad läste du i Uppsala?
Historia, konsthistoria och statskunskap.

Vad betydde G-H för dig under din studietid?
Nationen blev på många sätt ett slags andra hem, där framför allt vaktmästarparet Lars Olov ("Lasse LOP") Pettersson och hans fru Elsie alltid var de omtänksammaste, som slösade sin vänlighet och generositet över oss lite vilsekomna studenter.

Har nationen betytt något för dig senare i yrkeslivet och privatlivet?
Jag lärde mig, tror jag, att tycka om att umgås i grupp med olika slags människor.

Har du något ord på vägen till dagens studenter?
Kom till Uppsala och G-H som den du är och inse att andra där också har samma rätt och plikt att försöka förstå varandra under den tid man måste lära sig att stå på egna ben.

Varför tycker du man ska vara medlem i Föreningen Gästrike-Hälsingar?
Det är ett bra sätt att behålla kontakterna bakåt - samtidigt som man med de erfarenheter man i bästa fall samlat på sig kan göra något i nuet och för Nationens framtid.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
September 2006